Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

NR SR schválila príspevky na úsporné rodinné domy

Návrh novely zákona o energetickej hospodárnosti budov zavádza príspevok na rodinný dom s takmer nulovou spotrebou energie.

Vláda tak chce motivovať vlastníkov k výstavbe takýchto obydlí.

Návrh z dielne rezortu dopravy schválil koncom marca parlament.

Okrem tejto novely sa očakáva ďalšia výzva na podporu zateplovania starších rodinných domov.
Takmer nulové domy od 2021 budú povinné

Možná výška príspevku na stavbu nízkoenergetického domu by mala byť 8000 eur.

Novela bude platná od 1. mája 2019 a obsahuje administratívne a stavebné podmienky jeho získania.

Napríklad rodinný dom na území SR má byť určený iba na bývanie, jeho celková podlahová plocha má byť najviac 200 m2. Ďalej má spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie. Možnosť zvýšenia príspevku o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie žiadosti o príspevok a za vypracovanie energetického certifikátu, má byť najviac o 800 eur.

Splnenie podmienok bude overovať Ministerstvo dopravy a výstavby SR z verejne dostupných registrov alebo z centrálnej evidencie.

MDV SR pripomína, že od 1. januára 2021 bude povinné stavať takéto budovy, respektíve stavebné povolenie musí obsahovať návrh novej budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Prvá výzva by mala byť vyhlásená pravdepodobne v auguste.
Podpora pre 1200 domov

Príspevok na stavbu rodinných domov s minimálnou spotrebou energie by mohol v tomto roku znamenať podporu na 600 až 1200 takýchto stavieb. Podľa Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) sa dotácia týka nielen samotných stavebníkov, ale celého stavebného sektora, ktorý sa rodinnými domami zaoberá.

„Pozitívne bude, ak sa na základe tohto príspevku zvýši počet postavených rodinných domov. Tým, čo stavať chcú, to umožní stavať vo vyššej kvalite,” dodal predseda ZVMM Martin Mihál. Takýto dom by mal mať kvalitné konštrukcie s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami a využívať energiu z obnoviteľných zdrojov. „Osem tisíc eur je zaujímavá suma a môže motivovať k rozhodnutiu najmä tých stavebníkov, ktorí sa s myšlienkou o rodinnom dome v tejto energetickej triede pohrávajú, no ostávajú nerozhodnutí. Kľúčové je, aby potenciálni žiadatelia o možnosti získať dotáciu vôbec vedeli,“ hovorí Peter Robl, public affairs manažér Knauf Insulation. Ako ďalej dodáva, táto energetická trieda zodpovedá približne pasívnemu domu a tých sa na Slovensku v súčasnosti stavia niekoľko desiatok ročne.
Nielen novostavby, ale aj staršie domy

Už tri roky štát poskytuje príspevky aj na zatepľovanie domov starších ako 10 rokov. V 4 výzvach na dotácie bolo poskytnutých 121 príspevkov v celkovej výške takmer 770.000 eur ku začiatku marca tohto roka. „Ďalších takmer 550.000 eur je v súčasnosti zarezervovaných a čaká sa na ukončenie prác,“ dodáva vedúci oddelenia projektov zatepľovania rodinných domov z MDV SR Peter Gergely. Avizoval predpoklad, že piata výzva na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu by mala byť vyhlásená v máji či júni tohto roka.
Zjednodušenie podmienok

Domov pre mňa
Tovarnícka 4246/19A
955 01 Topoľčany
0915 366 574
Facebook Instagram
© 2021 domovpremna.sk, Created by binary.sk